Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Ranunculaceae
Genus : Ranunculus L.
Taxon : Ranunculus gracilis CLARKE

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Magnoliidae
Order Ranunculales
Family Ranunculaceae
Genus Ranunculus
Species Ranunculus gracilis CLARKE

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : otsu
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 4-4
Habitat : tepe yamaç, orman, nadas tarla
Yükseklik : 0-1400
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : KB. Türkiye, B. Anadolu
Genel Dağılımı : İtalya, Balkanlar

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
BOLU, İSTANBUL, BURSA, ÇANAKKALE, UŞAK
Based on Grids:
A1, A2, A3, B2