Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Fabaceae
Genus : Hippocrepis L.
Taxon : Hippocrepis ciliata WILLD.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Fabales
Family Fabaceae
Genus Hippocrepis
Species Hippocrepis ciliata WILLD.

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu : TEROFİT
Çiçeklenme : 3-5
Habitat : açıktaki zeminler
Yükseklik : 0-800
Endemik : Endemik değil
Element : Akdeniz
Türkiye dağılımı : Trakya, Dış ve komşu O. Anadolu
Genel Dağılımı : Akdeniz

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
İSTANBUL, ANTALYA, AYDIN, BURDUR, ÇANAKKALE, İÇEL, İZMİR, TOKAT, UŞAK
Based on Grids:
A1, A2, A6, B1, B2, C1, C2, C3, C5