Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Rosaceae
Genus : Pyrus L.
Taxon : Pyrus anatolica BROWICZ

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Rosales
Family Rosaceae
Genus Pyrus
Species Pyrus anatolica BROWICZ

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ağaç
Hayat Formu :
Çiçeklenme : Bilinmiyor
Habitat : Quercus pubencens ormanı kalıntıları
Yükseklik : 1000-1000
Endemik : endemik
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : B. Anadolu
Genel Dağılımı : Türkiye

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
UŞAK
Based on Grids:
B2