Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Boraginaceae
Genus : Alkanna TAUSCH
Taxon : Alkanna areolata BOISS. var. areolata BOISS.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Lamiales
Family Boraginaceae
Genus Alkanna
Species Alkanna areolata BOISS.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-7
Habitat : kayalık yamaçlar, kireçtaşı çağıllar, bozkır, garik, ibreli ormanlar
Yükseklik : 100-2000
Endemik : Endemik değil
Element : D. Akdeniz
Türkiye dağılımı : B. ve GB. Anadolu
Genel Dağılımı : Ege Adaları

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
AFYONKARAHİSAR, ANTALYA, BURDUR, DENİZLİ, ISPARTA, KÜTAHYA, MANİSA, MUĞLA, NEVŞEHİR, UŞAK
Based on Grids:
B1, B2, B3, B5, C2, C3