Bets10 Canli CasinoTrkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Persons
:: Cite TUBIVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Liliaceae
Genus : Hyacinthella SCHUR
Taxon : Hyacinthella lineata (STEUDEL) CHOUARD

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 3-5
Habitat : Quercus coccifera çalılıkları, Pinus nigra altları, kumlu ve kayalı aşırı otlanmış yamaç.
Yükseklik : 200-1500
Endemik : endemik
Element : D. Akdeniz
Türkiye dağılımı : B. ve O. Anadolu
Genel Dağılımı : Türkiye

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
BOLU, DENİZLİ, ESKİŞEHİR, İZMİR, KÜTAHYA, MANİSA, UŞAK
Based on Grids:
A3, B1, B2, B3